Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XLI/1054/2014 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.05.2014 w sprawie uchylenia Uchwał Nr XL/1039/2014, Nr XL/1040/2014 i XL/1041/2014Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku

Uchwała nr XL/1039/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok