Uchwała nr XLI/1054/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie uchylenia Uchwał Nr XL/1039/2014, Nr XL/1040/2014 i XL/1041/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku