Uchwała nr XLI/1053/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie korekty załącznika przychodów i rozchodów w 2014 r. do Uchwały XL/1037/2014Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok