Uchwała nr XL/1052/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie dopłat do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mikołów, które obowiązują w okresie 13.06.2014- 12.06.2015 r.