Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/848/2002 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 20.08.2002 roku w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego p.n. „Dolina Jamny”