Uchwała nr XL/1051/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy zbiegu ul. Katowickiej i Paprotek