Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 562/153/20 w sprawie powierzenia Biuru Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Mikołów oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych działających na terenie gminy Mikołów realizacji projektu pn.: "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"