Uchwała nr XL/1049/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego