Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 553/144/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów