Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 552/143/20 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Mikołów