Uchwała nr XL/1046/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Na Wzgórzu

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXII/647/2017 z dnia 27.06.2017 r.