Uchwała nr XL/1044/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025