Uchwała nr XL/1043/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie korekty metryczek w Uchwałach Nr XXXIX/983/2014, Nr XXXIX/984/2014 i XXXIX/985/2014 roku z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014