Uchwała nr XL/1042/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmiany treści § 1 Uchwały Nr XXXVIII/953/2014 roku z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu