Klub Radnych Obywatelskiego Komitetu Samorządowego, Klub Radnych Razem dla Mikołowa - interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do ochrony zasobów wodnych i zatrzymywania wód opadowych na terenie Mikołowa m.in. poprzez wprowadzenie dotacji na zbiorniki do gromadzenia deszczówki