Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 530/121/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 4