Uchwała nr XL/1030/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok