Uchwała nr XXXIX/1029/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/526/2012 w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania