Uchwała nr XXXIX/1027/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr X/176/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów