Uchwała nr XXXIX/1025/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XIX/460/2016 z dnia 24.05.2016 r.