Uchwała nr XXXIX/1022/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego