Uchwała nr XXXIX/1016/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVIII/432/2016 z dnia 26.04.2016 r.