Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 481/72/20 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów