Uchwała nr XXXIX/1012/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2014 roku.