Uchwała nr XXXIX/1011/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2017