Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Styczeń/Luty 2020 (I-II.2020/47)