Uchwała nr XXXIX/1010/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr X/101/2019 z dnia 18.06.2019 r.