Uchwała nr XXXIX/1009/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie stypendiów dla uczniów i studentów