Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 458/49/20 w sprawie powołania komisji oraz przyjęcia Regulaminu pierwszego etapu plastycznego Konkursu Ekologicznego pt. ,,DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW"