Uchwała nr XXXIX/1007/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Mikołowskiemu