II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1345/206 położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz wprowadzonymi obostrzeniami w okresie od 25.03.2020 r. do 11.04.2020 r. Burmistrz Mikołowa odwołuje ogłoszony na dzień 2 kwietnia 2020 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1345/206 o pow. 0,1444ha, KA1M/00048242/0, położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu.