Uchwała nr XXXIX/1003/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025