Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 452/43/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę