PN-6/2020 Zaprojektowanie i budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej nr 1 w Mikołowie  na działce nr 550/12, 553/12