PN-1/2020 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek