Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 439/30/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę