Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 436/27/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę