Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji