Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 413/4/20 w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mikołowie realizacji projektu pn. „Poznaj pierwsze kroki na lodzie oraz nauka gry w hokeja na lodzie - edycja 2020”