Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 410/1/20 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2020 rok