Uchwała nr XXXIX/991/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok