Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 399/358/19 w sprawie wprowadzenia zasad scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mikołów oraz jej jednostkach budżetowych