Uchwała nr XVIII/184/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2019/2020