Uchwała nr XVIII/183/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa