Uchwała nr XVIII/174/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXIII/304/2020 z dnia 24.11.2020 r.