Uchawała nr XVIII/171/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XIX/196/2019 z dnia 4.02.2020 r.