Uchwała nr XVIII/169/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok