Uchwała nr XXXVIII/950/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXXIX/987/2014 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 18.03.2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/947/2014 Rady Miejskiej Mikołowaz dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla OchotniczejStraży Pożarnej w Paniowach, uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/949/2014 Rady MiejskiejMikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminydla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie i uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/950/2014Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacjiz budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem