Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 385/344/19 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych