Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 379/338/19 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy